Installation av kameraövervakningssystem på Sinclairsholm

Kund önskade övervakning för hela gården inklusive dieseltank, verkstad, maskiner och verktyg. Kunden har sammanlagt tolv kameror som täcker in det mesta av fastigheten. Kameraservern är uppgraderad till en HPE-server med 4TB WD Surveillanvce HDD istället för en appliance-Unifi NVR-server.

 

Gården är stor och uppdelad av en 110 meter lång länga i mitten

 

Önskemålet var att samtliga möjliga infarter till gårdsplanen skulle övervakas, på vissa ställen sitter tre kameror bredvid varandra för att få tillräckligt bra inteckning.

Här är ett hörn av den långa längan som senare fick tre kameror monterade. (Projekteringsstadie)

 

Det gick åt över en kilometer FTP kabel för utomhusbruk och en hel del UTP-kabel. Nedan syns en del av kabeldragningen.