Installation av kameraövervakningssystem hos gräventreprenör

Kund önskade kameror för att övervaka dieseltank, verkstad, maskiner och verktyg. Kunden har sammanlagt fyra kameror som täcker in merparten av fastigheten.

Två av kamerorna har IR-förstärkare som förbättrar mörkerseendet för kamerorna. Kunden kan se bilderna från kamerorna live i sin mobiltelefon och får notiser om rörelser upptäckts i området.

 

Bilden visar vad kameran ser i totalmörker. Denna kameran har inte IR-förstärkare installerad.

Samma kamera som ovan under dagsljus.

Kamera som övervakar fastighetens infart.

Kamera med IR-förstärkare installerad

På de ställen som nätverkskabel behöver dras utomhus eller i mark använder vi skärmad TP-kabel med s.k ”drain wire” Dessa kablarna klarar av att leda bort överspänningar vid t.ex. åskväder.