Installation av kameraövervakningssystem hos gräventreprenör

Kund önskade kameror för att övervaka dieseltank, verkstad, maskiner och verktyg. Kunden har sammanlagt fyra kameror som täcker in merparten av fastigheten. Två av kamerorna har IR-förstärkare som förbättrar mörkerseendet för kamerorna. Kunden kan se bilderna från kamerorna live i sin mobiltelefon och får notiser om rörelser upptäckts i området.